İTEO | İstanbul Taksiciler Esnaf Odası

image

Tanıtım Kartları

Tanıtım Kartları

 

Esnafımızın dikkatine;

Bilindiği üzere; UKOME’nin 2018/329 No.lu Genel Kurul Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ticari araç şoförlerine verilecek olan ” Sürücü Tanıtım Kartı” eğitimlerinin, İzmir Esnaf Odaları Birliği ve İBŞB Terminaller ve Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü tarafından verilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, eğitim tarihleri odalar ile birlikte koordineli olarak belirlenecek olup, eğitime katılacak olan şoförlerden istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Taşımacılardan Birlik ulaşım komisyonu kararı kapsamında, salon kiralama ücreti ve diğer eğitim giderleri için odanız hesabına makbuz karşılığı kişi başına 30 TL (Otuz) alınacaktır.

Ayrıca, eğitmen ücreti, teknik ekipman ve ulaşım giderleri için Birliğimizin aşağıda belirtilen hesap numarasına kişi başına 10 TL yatırılacaktır.

Taşımacılara, eğitim öncesinde Uyuşturucu ve Keyif Verici Madde Testi yapılacak olup, bu test için 15.05.2018 tarihinde Verem Savaş Derneği ile yapılan protokol kapsamında dernek tarafından 40 TL tahsil edilecektir.

Bu itibarla, bir taşımacının Sürücü Tanıtım Kartı alması için eğitim gideri;

İlgili Odası                                                      30 TL

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği         10 TL

Keyif Verici Madde Testi                                40 TL

İBŞB Kart Ücreti                                           5 TL

Toplamda :                                                   85 TL ’dir.  

 

İLK DEFA “SÜRÜCÜ TANITIM KARTI” ALACAK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER

  • Sürücü belgesi fotokopisi 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) Adli Sicil Kaydı (Adli sicil kaydı bulunan şoförlerin, yetkili avukat tarafından K.T.Y.’nin 12.maddesinin “c” bendinin 4. alt bendinde belirtilen suçlardan hükümlü olmadığını belirtir, onaylı belgeyi sunmaları gerekmektedir.) Psikoteknik değerlendirme raporu fotokopisi
  • Uyuşturucu ve keyif verici madde test sonucu (Verem Savaş Derneği bünyesinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.) Trafik cezalarının dökümünü gösterir Ehliyet Sorgulama Belgesi (Trafik ve Denetim Müdürlüğü’nden veya Odamızdan verilecek matbuu dilekli beyan)